Pornstar A-Z :
  1. Home
  2. /
  3. Models
  4. /
  5. Ashley-Vega
Ashley-Vega Ashley-Vega 1.8k
3.8 / 5
1.8k
Birthday 23 November
ethnicity Caucasian
birthplace United States
Eye color Blue
Hair color Black
Tattoos yes